Share

(digi)taal voor jou!
Samen met peuterspeelzalen, de kinderopvang en het onderwijs richten wij ons op de speerpunten leesbevordering, cultuureducatie en digitale geletterdheid. De Bibliotheek is jouw partner voor advies, kennisdeling, praktische ondersteuning en het organiseren van activiteiten met als doel: ieder kind (digi)taalvaardig! In deze nieuwsbrief presenteren we onze nieuwe webshop en een aantal nieuwe projecten die je kunt bestellen voor het nieuwe schooljaar.

Online Webshop
Online Webshop

Alle informatie over onze projecten en activiteiten voor het onderwijs is te vinden en te bestellen via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/webshop.
De webshop is altijd actueel. Kijk rond en selecteer op groep, thema of activiteit. Laat je inspireren!

Nieuw: Proefjes en Prenten
Proefjes en Prenten

Onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand van prentenboeken. Ga samen met de kinderen op ontdekking! De ontdekkist 'Proefjes en Prenten' bestaat uit 3 prentenboeken met ontdekkaarten. Voor groep 1 tot en met 4.

Nieuw: Projectcollectie met digibordles
75 jaar Bevrijding van de Peel

75
jaar Bevrijding van de Peel (WOII)

Bestel een projectcollectie met digibordles over 75 jaar bevrijding van de Peel en breng een bezoek aan een oorlogsmonument bij jou in de buurt.
Creatief schrijven: lees samen het boek ‘Naar het Noorden’ en maak een creatieve verwerkingsopdracht. Voor groep 6-7-8

Workshop bekroonde boeken
Workshop bekroonde boeken

Leuke workshop ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, maar ook geschikt voor een ander moment in het jaar. Welke boeken krijgen dit jaar de Griffels en Penselen? De kinderen maken kennis met deze prachtige boeken en gaan aan de slag met een verwerkingsactiviteit.
Voor groep 1 t/m 8

Samen sterk!
Brochure (digi)taal voor jou!

In onze webshop staan succesvolle projecten als Engelse boeken in de bovenbouw en Toneellezen. Ook dit jaar zijn er volop (nieuwe) activiteiten, workshops en projectcollecties te vinden op het gebied van leesbevordering, cultuureducatie en digitale geletterdheid. In de brochure ‘(digi)taal voor jou!’ vind je meer mogelijkheden. We spreken graag met je af om samen tot een goede keuze te komen.

Voor leerkrachten
Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten

Nieuw: Media-opvoeding
Ontdek en ervaar hoe je met offline en online activiteiten meer uit media kunt halen. Leer hoe je kinderen zelf kunt laten ontdekken!
Haal meer uit Media
Cursus Open Boek
Opleiding tot leescoördinator. Start najaar 2019. Kijk voor de inhoud van deze opleiding in onze webshop. Cursus Open Boek

Bestellen vóór 1 juli 2019
Zorg dat jouw bestellingen vóór 1 juli 2019 in de webshop gereserveerd zijn. Zo kunnen wij garanderen dat aan het begin van het nieuwe schooljaar alle projecten op tijd op school aanwezig zijn. Natuurlijk kun je gedurende het schooljaar ook reserveringen plaatsen, als het project dan nog beschikbaar is.
Vragen en contact
Vragen over de webshop? Weet je niet goed welk project interessant is voor jou? Neem voor vragen, het bestellen of de inhoud van educatieve projecten en activiteiten, contact op met de Bibliotheek Helmond-Peel, via jouw lees/mediaconsulent van team educatie of bel 0492-522220.

VakantieBieb vanaf 1 juni open voor de jeugd/jongeren
Naar de VakantieBieb

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie. Bestel voor 31 mei het gratis promotiepakket.

Ouderbijeenkomst leesplezier voor kinderen met leesproblemen
Ouderbijeenkomst

Kunnen kinderen voor wie lezen moeilijk is leesplezier ervaren? Tijdens deze informatiebijeenkomst geeft Anoek Dirks, dyslexiespecialist, informatie over dyslexie en andere leesproblemen. Met tips om thuislezen te stimuleren. Interessant voor ouders, opvoeders en leerkrachten. Dinsdagavond 28 mei in Bibliotheek Helmond.